דיני תכנון ובניה ומקרקעין

למשרדנו שנים של מומחיות בתחום דיני המקרקעין ובתחום דיני התכנון והבנייה. אנו מציעים שירות משפטי בתהליך רכישה או מכירה של נכסי נדל”ן ובשל מומחיותנו אנו מסוגלים להתמודד עם כל סיבוכים אפשריים שעלולים להתעורר בהקשר זה.

קנייה, מכירה או העברה בלי תמורה של נכסי נדל”ן

 • שירותים משפטיים מורכבים ביחס לרכישה, מכירה או העברה בלי תמורה  של נכסי נדל”ן (בין אם מדובר בדירה, בבניין, במתחם מסחרי או במגרש)
 • הכנת כל המסמכים המשפטיים הדרושים (הסכמי רכישה, הסכם העברת מניות, שטר תרומה, חלוקת בעלות משותפת וכו’)
 • ייצוג בהליכים מול משרד רישום המקרקעין
 • ייצוג בהתדיינות בנושא זכויות בעלות
 • הכנת חוזים והתדיינות על חוזים הנוגעים להקלות, בעלות במקרקעין ובבניה, חיובים וכו’
 • בדיקת נאותות (הערכה משפטית על נכסי מקרקעין)
 • שירותי נאמנות בעסקאות נדל”ן

ניהול מבנים

 • הכנת תיעוד חוזי מורכב ביחס לניהול נכסים
 • ייצוג בהתדיינות ובמחלוקות אחרות עם דיירים או צדדים שלישיים
 • ייעוץ משפטי ביחס לניהול נכסים
 • בדיקת נאותות (בדיקה והערכה משפטית של שטרי קניין)
 • ניהול רכוש פרטי

דיני תכנון ובניה

 • ייצוג בהליכי היתרי בניה ושינוי ייעוד
 • עריכת תקנון בית משותף
 • ייצוג בהליכים מול משרד רישום המקרקעין

אגודות בעלי בתים

 • ייסוד חברת בעלי דירות לניהול הרכוש המשותף  Home Owners Association (HOA)
 • שינויים בתקנון הבית המשותף
 • שירות משפטי מלא ל Home Owners Association כגון: ניהול אסיפה כללית, הגשת רישום HOA וכו’
 • ייעוץ וחוות דעת משפטיות לגבי פעילויות HOA
 • ייצוג בהתדיינות ובהליכים מול רשויות ציבוריות שונות

מעוניינים לדעת עוד? צרו קשר!